اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 63
تعداد پذیرش 12
تعداد عدم پذیرش 40

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 12
تعداد مشاهده مقاله 2501
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 340
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 17 روز
درصد پذیرش 19 %