تصویرسازی سقط‌جنین در محصولات صداوسیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از موارد مهمی که باعث کاهش رشد و پایدار بودن آن می‌گردد، سقط‌جنین است. این مسئله چنان مهم است که از دیرباز و از قبل از وجود رسانه‌های جمعی بر منع و جلوگیری از آن تأکید شده است. به همین دلیلی این تحقیق باهدف بررسی نحوه تصویرسازی از سقط‌جنین در محصولات تولیدی و یا سفارش شده صداوسیما انجام گرفت. روش تحقیق مورداستفاده در این تحقیق تحلیل محتوای کیفی است و ابزار مورداستفاده چک‌لیست شاخص‌هایی است که از یک مقاله انتشاریافته توسط یک گروه فعال در زمینه حقوق زنان گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه فیلم‌ها و سریال‌هایی است که از سال 1385و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی 14 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مورد سقط‌جنین ساخته‌شده‌اند. نمونه موردبررسی در این تحقیق سریال تازه‌وارد که یک مجموعه 10 قسمتی است و سریال آقای قاضی (قسمت 23) و فیلم‌های دعوت و خجالت نکش بوده است. یافته های تحقیق حاکی از ان است که در محتوای موردبررسی عبارات و کلید واژه هایی به کار گرفته می‌شود که نه‌تنها در راستای سیاست‌های چهارده‌گانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیست بلکه به‌نوعی باعث می‌گردد بیننده نسبت به سقط‌جنین تشویق و یا منفعل گردد. با فردی سازی مسئله سقط‌جنین باعث می‌شود از قبح این مسئله کاسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depiction of abortion in television products

نویسندگان [English]

  • Masood Alami Neisi 1
  • Hossein Rezaee hosseinabadi 2
1 Allameh Tabataba'i university
2 Allameh Tabatabaei university
چکیده [English]

Abortion is one of the important things that reduce growth and its stability. This issue is so important that since long ago and before the existence of mass media, it has been emphasized to prevent it. For this reason, this research was carried out with the aim of investigating the way abortions are depicted in manufactured or commissioned television products. The research method used in this research is qualitative content analysis, and the tool used is a checklist of indicators taken from an article published by an active group in the field of women's rights. The statistical population of this research is all the films and series that have been made since 2005 and after the announcement of the 14 general policies on the protection of the family and the youth of the population regarding abortion. The sample examined in this research was the newcomer series, which is a 10-episode series, and Mr. Qazi series (episode 23) and the films Dawat and Shayam Nekash. The findings of the research indicate that phrases and keywords are used in the content of the study, which are not only in line with the fourteen policies to support the family and the youth of the population, but also somehow make the viewer to be encouraged or passive towards abortion. By individualizing the issue of abortion, it reduces the ugliness of this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abortion
  • radio and television
  • population youth
  • illustration